Een jaar later, een jaar ouder en opnieuw in de krant. Wat is er in die tijd gebeurd? In ieder geval goed nieuws van de gemeente uit. Het wijzigingsplan wordt (eindelijk) door de gemeente in behandeling genomen. Dit is eigenlijk zo’n beetje het laatste knelpunt in het project. Als het wijzigingsplan is doorgevoerd dan kunnen wij beginnen met bouwen. De nieuwe verwachting is dan ook dat we, als er geen bezwaar wordt gemaakt op het wijzigingsplan, komend voorjaar (maart 2019) kunnen beginnen met bouwen!

Lees hieronder het gehele krantenartikel:

DEN HELDER Als ook de laatste procedures met succes worden doorlopen, dan verrijzen vanaf begin maart 2019 de eerste dertig tiny houses in de Falgatuinen aan de Eendrachtstraat in Den Helder.

Initiatiefnemers Sander Quartel en Marion van den Broek voerden de voorbije maanden namens Woningstichting Den Helder individuele gesprekken met zestig gegadigden. Dertig van hen bezitten een optie op een kavel. Van den Broek: ,,Sommige mensen hebben het idee van ’goedkoop wonen’ of ’leuk vakantiehuisje’. Daar prik je in zo’n gesprek doorheen. Het leuke is dat wij niemand hebben afgewezen, maar dat mensen zelf tot het besef kwamen dat het niks voor hen was.’’

Kavel

Het profiel van de dertig kandidaten is volgens de twee kernachtig samen te vatten als ’geen auto, ondernemend, werkzaam in de zorg, idealisten met groene vingers en mensen die delen’. Zeventig procent van hen komt van buiten Den Helder. Allen zijn van Nederlandse afkomst, maar enkelen wonen momenteel bijvoorbeeld op Curaçao of in Peru. Zij betalen tweehonderd euro huur per maand voor een gemiddelde kavel van zeshonderd m2. Op de grond mag een bijgebouw van maximaal 6 m2 worden geplaatst.

Quartel: ,,Wat uniek is in ons land, is de grootte van de kavels. Daarnaast het aspect dat er geen standaardbouw is. Mensen mogen zelf iets bouwen, mits dat natuurlijk binnen het bouwbesluit past. En we hanteren geen huurcontracten voor maximaal vijf of tien jaar, zoals je elders ziet. Men mag er blijven wonen. In het bestemmingsplan wordt gesproken van 23 huizen. Eigenlijk zijn het er dertig. Er zijn nog zeven optanten die een kavel kunnen krijgen.’’

Hypotheken

Struikelblok is dat er op dit moment geen hypotheken bestaan voor tiny houses. Wie een tiny house laat ontwerpen en bouwen door een aannemer, betaalt volgens de initiatiefnemers al snel honderdduizend euro.

Daarbij is de gemeente gisteren een procedure gestart voor een wijziging van het bestemmingsplan naar ’woongebied’.

Worden die hobbels met succes genomen, dan verwacht Woningstichting dat er in maart gestart kan worden met de aanleg. Die maand staat er een expositiedag gepland voor geïnteresseerden, want landelijk wordt het Helderse pionierswerk door velen op de voet gevolgd. Quartel: ,,En daar komen echt honderden mensen op af. Als tegenprestatie voor het feit dat de huurders hun woning die dag openstellen, hoeven ze het eerste jaar van ons geen huur te betalen.’’

Wethouder Heleen Keur is enthousiast over de vergevorderde plannen. ,,Dit past bij Den Helder, dat hip and happening wil worden. Het brengt mensen van buitenaf naar Den Helder. Ondernemende mensen, mensen die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Die tevreden zijn met minder bezit. Idealisten. Consuminderen is iets dat we allemaal willen nastreven.’’

Een tiny house is zelfvoorzienend. Aansluitingen op gas, elektra en riool ontbreken. Waterleiding en kabelaansluiting zijn er wel. Er komen in Den Helder zowel tiny houses op wielen als vaste huizen. Een van de bewoners wordt Nieuwedieper Chris Bakker (27). Hij toont het ontwerp van een houten woning, dat veel gelijkenissen vertoont met het droomhuis dat hij zag op de voorzijde van het magazine CabinPorn. ,,Het idee van een Tiny House spreekt me al langer aan. Klein wonen, zelf groente verbouwen. Geluk zit niet in bezittingen. Voorheen woonde ik anti-kraak, nu even bij mijn ouders.’

lees het originele artikel hier