Falgaburen

IBA Compact systemen

Wat is een IBA compactsysteem?

In de jaren 90 van de vorige eeuw zijn verschillende compacte actiefslibsystemen ontwikkeld voor de verwerking van huishoudelijk afvalwater. Deze werden bekend onder de verzamelnaam IBA. In meerdere compartimenten moest door beluchting en bezinking een zuivering van afvalwater worden bereikt vergelijkbaar met een kleine RWZI. Veel van deze IBA’s zijn vlak voor en rond de eeuwwisseling (2000) ontwikkeld en geplaatst. We noemen deze actiefslibsystemen in de Saniwijzer IBA-compactsystemen omdat zij ten opzichte van helofytenfilters weinig ruimte in nemen (compact zijn).

 

En hoe werkt zo’n systeem?

Een veelvoorkomend type IBA-compactsysteem bestaat uit een tank met meerdere compartimenten. In het eerste compartiment treedt bezinking op van zand, vaste organische stof en andere zwevende materialen. In een tweede compartiment vindt beluchting plaats, om zuurstof in het water te brengen. Er wordt een biofilm gevormd op een dragermateriaal, zoals geweven metaaldraad. Autotrofe bacteriën als NitrosomonasNitrosospiraNitrospira en Nitrobacter in de biofilm zetten ammonium uiteindelijk om in CO2, water en nitraat. In een laatste compartiment laat men het in het compactsysteem gevormde biologisch slib bezinken.

Is het veilig?

Onder normale omstandigheden komen gebruikers niet in contact met het influent of effluent. Het effluent bevat grote hoeveelheden ziekteverwekkers. Het effluent, de drijflaag en het slib moeten daarom zorgvuldig worden behandeld.

Heb je een droogtoilet, dan is het verhaal anders: dan is er geen ‘mits’ of ‘maar’ over de veiligheid. 

Alle informatie over IBA-systemen vind je op website https://www.saniwijzer.nl

Voor loodgieterswerk

Bij Visser Installatietechniek hebben ze zich flink verdiept in de Ecoroll van Ecosave. Voor begeleiding bij het plaatsen ben je bij hen op het juiste adres!

Bertus Visser
06 288 255 13

info@visserinstallatie.nl

kachelrekje

kachelrekje

Zelf maken: kachelrekje Dat er in de meeste Tiny Houses weinig plek is voor het drogen van de was is iedereen wel duidelijk. Daar hebben de meeste FalgaBuren inmiddels wel een oplossing voor gevonden. En als je nog op zoek bent naar een oplossing, dan kunnen deze tips...