In de ze nieuwsbrief: 

• Beeldkwaliteitsplan 

• Inrichtingsplan 

• Straatnamen 

• Vissershuisje 

• Wasmachines 

Beeldkwaliteitsplan Ieder zijn eigen droomhuisje, allemaal verschillend van elkaar en tegelijk aan de hele wereld laten zien dat je als bewoners van de Falgatuinen een aantal basisprincipes deelt. Daar is een Beeldkwaliteitsplan voor. Dit plan benoemt de vrijheden die de bouwers van de tiny houses hebben en geeft tegelijk aan waar de grenzen van deze vrijheden raken aan het gemeenschappelijk belang. Verrommeling voorkomen is een voorbeeld van gemeenschappelijk belang. De gemeentelijke Commissie Ruimte Kwaliteit bewaakt deze grens tussen individuele vrijheid en het gemeenschappelijk belang. De leden van deze commissie beoordelen elk ontwerp aan de hand van een Beeldkwaliteitsplan. Het Beeldkwaliteitsplan is nagenoeg afgerond en wordt binnenkort op de website geplaatst. 

Inrichtingsplan Behalve de tiny houses en de aankleding van de kavels (dat wat wordt geregeld in het Beeldkwaliteitsplan) is ook de inrichting van de openbare grond bepalend voor de uitstraling van de Falgatuinen. De meerderheid van de toekomstige bewoners heeft laten weten voorkeur te hebben voor autoluwe (geen doorgaand verkeer), groen ogende straatjes. Wij hebben dit besproken met de stedenbouwkundige. Als referentiebeeld kwam de stedenbouwkundige met onderstaand plaatje. 

Dit referentiebeeld geeft ons voldoende vertrouwen dat aan de wensen van de toekomstige bewoners in hoge mate tegemoet zal worden gekomen. 

Straatnamen Hoewel vanuit de bewoners is aangegeven dat er voorkeur is om alle tiny houses in de Falgatuinen het adres ‘Falgatuinen + huisnummers’ te geven, ziet de gemeente daar om praktische reden vanaf en heeft definitief de straatnamen binnen de Falgatuinen vastgesteld. De nieuwe straatnamen zijn: Almpad, Leijloop, Markpad en Runpad. 

Vissershuisje Nu het bestemmingsplan definitief tiny houses mogelijk maakt, is het wachten op de omgevingsvergunning. Zodra die binnen is, wordt gestart met de bouw van het huisje, dat naar verwachting in november aan de huurder(s) wordt opgeleverd. Zodra wij de omgevingsvergunning 

binnen hebben zullen wij ook een handleiding opstellen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Deze handleiding is specifiek voor de Helderse situatie en stellen wij aan iedereen beschikbaar die bij de gemeente Den Helder een omgevingsvergunning voor de Falgatuinen gaat aanvragen. 

Wasmachines Woningstichting heeft het H&O gebouw aan de Dintelstraat gekocht. Dit gebouw ligt naast de Falgatuinen. Er is in dit gebouw ruimte om een of meerdere wasmachines te plaatsen t.b.v. de bewoners van de Falgatuinen. Ook is er ruimte voor opslag van bijvoorbeeld een gezamenlijke grasmaaimachine en ander groot tuingereedschap. 

Vragen? Bent u geïnteresseerd in wonen in de Falgatuinen neem dan telefonisch (0223 677677) contact op met Sander Quartel (squartel@wsdh.nl) of Marion van den Broek van Woningstichting Den Helder. 

Zoals we in de vorige nieuwsbrief vermeldden is de contactpersoon bij de gemeente Femmie van Huijstee. Met haar kunt u een afspraak maken nog voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Zij bekijkt of de aanvraag voldoet aan alle vereisten en geeft indien gewenst in een persoonlijk gesprek aan welke onderdelen verbetering behoeven. Hierover leest u meer in de vorige nieuwsbrief (nr. 9)