Selecteer een pagina

Antwoordbrief 2 Tiny House Den Helder 

Op de Facebookpagina Tiny House Den Helder vragen werkgroepleden om informatie over een Expo in de Falgatuinen. Dit naar aanleiding van een door Monique van Orden van Stichting Tiny House Nederland geplaatst bericht. 

In deze antwoordbrief delen we met u de meest recente ontwikkelingen. In de eerste antwoordbrief meldden wij al dat twee bestuursleden van Tiny House Nederland concrete plannen hebben om in Den Helder in de Falgatuinen in een TH te gaan wonen. Dit zou kunnen op een in te richten TH Expo. 

● Een TH Expo is een tijdelijke gelegenheid waarbij één of meer personen of organisaties tiny houses tonen voor een publiek van particulieren of bedrijven. Afhankelijk van de aard kunnen tentoonstellingen openbaar, of op uitnodiging toegankelijk zijn. 

● Doel van de TH Expo is het genereren van belangstelling voor het concept TH in Den Helder. Deelnemers, Stichting Tiny Houses Nederland, gemeente Den Helder en Woningstichting geven gezamenlijk invulling aan de TH Expo. Wij denken op dit moment aan het volgende: – een beperkt aantal bewoonde Tiny Houses. Twee bestuursleden van de Stichting TH 

Nederland willen er een TH gaan bewonen. – Bedrijven tonen er hun TH-producten. Tentoongestelde Tiny Houses zijn eventueel te 

huren om op deze manier tijdelijk ‘proef te wonen’ in een TH. – bewoners van de TH Expo en exposanten organiseren bijvoorbeeld een maandelijkse 

kijkdag voor belangstellenden. Als je hier gaat wonen ben je hierbij betrokken, en ook bij andere nog met elkaar te maken afspraken zoals het beheer van het terrein. 

● Gemeente en Woningstichting doen hun best om in het voorjaar van 2017 ruimte te bieden aan enkele tiny houses. 

● Ben je al bezig met het bouwen van een tiny house neem dan contact op met Woningstichting. 

● Vrijdag 16 december hebben gemeente en Woningstichting een gesprek op het Ministerie in Den Haag over de experimentstatus Tiny House Den Helder.