Selecteer een pagina

Falgatuinen: klein wonen, groots leven voor eigenzinnige, initiatiefrijke mensen met hart voor het milieu 

Antwoordbrief 3, Tiny House Den Helder 

De gemeente en Woningstichting hebben na de bijeenkomst van 10 november de nodige stappen gezet om het bewonen van tiny houses in Den Helder mogelijk te maken. In deze antwoordbrief geven wij uitsluitsel over het voorzieningsniveau in de Falgatuinen, de voortgang van de Tiny House Expo en de aanvraag bij het ministerie voor het afwijken van het bouwbesluit. 

Voorzieningsniveau Falgatuinen Op basis van gesprekken met onder meer bestuursleden van Tiny house Nederland heeft Woningstichting besloten om bij de inrichting van de infrastructuur in de Falgatuinen de filosofie van Tiny House Nederland leidend te laten zijn. Uitkomst is dat de uit te geven kavels in de Falgatuijnen geen aansluiting krijgen op het gas- en elektriciteitsnet. Voor verwarmen, koken, verlichting en het laten werken van apparaten bestaan immers goede, duurzame alternatieven op basis van bijvoorbeeld zonnepanelen. Aansluiting op het waternet en aansluitingen voor goede verbindingen mbt internet en tv komen er wel. Het aanleggen van een riool wordt nog bekeken. Daarbij is het mogelijk dat een gedeelte van de Falgatuinen wel aangesloten wordt op het riool en een gedeelte niet. 

Tiny House Expo Woningstichting werkt aan de opzet van een Tiny House Expo in de Falgatuinen. Doel is deze zo snel als de procedures het toelaten van start te laten gaan met zo’n vijf a zes tiny houses. Het doel van deze Expo, die minimaal een jaar zal duren, is om belangstellenden te kunnen tonen hoe het is om een tiny house te bewonen. Degenen die binnen de Tiny House Expo gaan wonen organiseren hiertoe regelmatig kijkdagen. 

Verzoek om te mogen afwijken van het bouwbesluit Om op langere termijn het wonen in tiny houses mogelijk te maken dient er afgeweken te kunnen worden van het bouwbesluit. De gemeente Den Helder dient met medewerking van Woningstichting en Tiny House Nederland bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een lijst in met regels uit het bouwbesluit waar bouwers van een tiny house ‘last’ van kunnen hebben. Denk hierbij aan hoogte en maten van verblijfruimtes, verdiepingen en trappen, etc. Doel is om ontheffing te krijgen van de lastige onderdelen van het bouwbesluit. 

Oproep aan particulieren en bedrijven die concrete plannen hebben een TH te bouwen of al in het bezit zijn van een tiny house: Bent u bereid uw tiny house te showen tijdens de Expo? Of wilt u uw tiny house tijdens de Expo in aanbouw nemen? Wilt u uw tiny house tijdens de Expo verhuren of zelf bewonen? Bent u bereid om uw tiny house tijdens de Expo een aantal keren open te stellen voor belangstellend publiek? 

Woningstichting biedt u die mogelijkheid. Gedurende de Expo stellen wij een ruime kavel om niet beschikbaar aan een ieder die wil meewerken om van de Expo een succes te maken. Op uw stukje land teelt u uw eigen aardappelen en groente, legt u een kruidentuintje aan of laat u wat kippen rondlopen. Kortom uw eigen paradijsje op aarde. Als het u goed bevalt is het mogelijk om uw kavel in de Falgatuinen na afloop van de Expo te pachten of te kopen. U kunt uw tiny house dan op die plek laten staan om er wat ons betreft de rest van uw leven in te blijven wonen. Bedragen waartegen de grond gekocht of gehuurd zullen wij tijdig bekend maken. U kunt hierover contact met ons op te nemen: Woningstichting Den Helder, 0223 677677, vraag naar Marion van der Broek of Sander Quartel. 

Falgatuinen: klein wonen, groots leven voor eigenzinnige, initiatiefrijke mensen met hart voor het milieu