Falgatuinen: klein wonen, groots leven voor eigenzinnige, initiatiefrijke mensen met hart voor het milieu 

Nieuwsbrief 4, Tiny House Den Helder 

Het eerste Tiny House arriveert met de Sail in Den Helder. Eigenaren Marcel & Marion Hoekstra stellen hun huisje tijdens de Sail open voor alle belangstellenden en nieuwsgierigen. Na de Sail nemen Marcel & Marion hun intrek in de Falgatuinen. Het eerste tiny house in Den Helder is daarmee een feit!!!!! En er volgen er meer. 

Falgatuinen: duurzaam, initiatiefrijk en diversiteit De gemeente en Woningstichting nemen intussen stappen om de komst van deze duurzame huisjes met hun milieubewuste bewoners geheel in overeenstemming met het bestemmingsplan te krijgen. Het gebied van de Falgatuinen ontwikkelt zich tot een gebied met een eigenzinnig karakter rond de thema’s ‘duurzaamheid’, ‘eigen initiatief’ en ‘alternatief woonmilieu’ 

Informatiemiddagen omwonenden Falgatuinen Op 8 (van 15.00 tot 17.00 uur) en 16 mei (van 17.00 tot 19.00 uur) nodigen de gemeente en Woningstichting omwonenden van de Falgatuinen uit voor een inloopmiddag waar informatie over de toekomst van de Falgatuinen wordt gegeven. Medewerkers van beide organisaties zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Hoewel in de eerste plaats bedoeld voor omwonenden van de Falgatuinen, zijn ook andere geïnteresseerden van harte welkom om informatie te halen of inspiratie te brengen. Locatie: MFC ’t Wijkhuis. 

Voorzieningsniveau Falgatuinen De tiny houses in de Falgatuinen worden aangesloten op het waternet (Woningstichting regelt dit met de nutsbedrijven) en krijgen een kabelaansluiting. Grijs water stroomt naar helofytenfilters waar het door bacteriën wordt gezuiverd. 

Bouwen bínnen het bouwbesluit Na een gesprek met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, eind 2016, waren we van plan om een aanvraag in te dienen om af te mogen wijken van het bouwbesluit. Later maakte het Ministerie duidelijk dat deze mogelijkheid niet meer van toepassing was. Gelukkig biedt het bouwbesluit veel mogelijkheden om flexibel om te gaan met de regels. Dit, in combinatie met een portie creativiteit, maakt het mogelijk om toch tiny houses te bouwen die voldoen aan de regels van het bouwbesluit. 

Privéruimte rondom Tiny House Elke tiny house bewoner krijgt een ruimte van gemiddeld 600 m2 rond het eigen tiny house voor privé gebruik. Op deze ruimte mag absoluut niet worden bij- of aangebouwd, maar op deze grond mag wel gerecreëerd en getuinierd worden. Het gebruik van de grond is gratis tijdens de Expo. Daarna vragen we huur voor de grond: de huurprijs bedraagt €200 per maand (prijspeil 2017), uitgaande van een grondoppervlak van 600 vierkante meter. In tegenstelling tot elders in het land, waar ook initiatieven zijn met tiny houses, mag uw huisje onbeperkt lang op de kavel blijven staan. De huur- en gebruiksvoorwaarden van de gebruiksruimte worden nog opgesteld. 

Tiny House Expo Vanaf het moment dat er meerdere tiny houses in de Falgatuinen staan, starten we met de Expo: gedurende een periode van 1 tot 11⁄2 jaar houden de bewoners een aantal dagen per jaar open huis. Belangstellenden kunnen dan de huisjes van binnen bekijken, vragen stellen, inspiratie opdoen en -zo lang als beschikbaar- een kavel afnemen om hun eigen paradijsje op Helderse aarde vorm te geven. 

Bent u in de gelegenheid om zelf uw tiny house te bouwen of aan te kopen en lijkt het u leuk om te wonen in de Falgatuinen neem dan contact op met Woningstichting Den Helder. 

Vragen? Woningstichting Den Helder, 0223 677677, vraag naar Sander Quartel of Marion van den Broek 

Falgatuinen: klein wonen, groots leven voor eigenzinnige, initiatiefrijke mensen met hart voor het milieu