Selecteer een pagina

Nieuwsbrief 5, Tiny House Den Helder 

Het eerste Tiny House staat in de Falgatuinen. De planning om het huisje tijdens de Sail te ‘showen’ werd niet gehaald. Gelukkig was de eigenaar van Tiny Tim bereid naar Den Helder te komen. Tiny Tim kreeg veel positieve belangstelling. Korte tijd ná de Sail kwam dan toch het huisje van Marcel en Marjon Hoekstra achter een vrachtauto naar Den Helder. Het is nog even behelpen, want het huisje is nog niet aangesloten op het waternet, maar de beide pioniers redden zich prima en krijgen veel aanloop van mensen die een kijkje komen nemen. Welkom in Den Helder, Marcel en Marjon! 

Aanvraag omgevingsvergunning Inmiddels is er een lijst met een aantal heel serieuze kandidaten. De meeste van hen hebben ook al een kavel in optie genomen en oriënteren zich op hun droomhuisje. Wij wijzen iedereen met bouwplannen er nadrukkelijk op dat het verstandig is om in een vroeg stadium ook te oriënteren op de bij de gemeente te volgen procedure. Er moet namelijk voor elk te bouwen huis, tiny of niet, een omgevingsvergunning worden aangevraagd en elk huisje moet voldoen aan het bouwbesluit. Daarvoor moeten diverse gegevens en documenten worden overlegd aan de gemeente. Het is goed om op voorhand te weten welke gegevens en documenten de gemeente nodig heeft om de vergunning te kunnen verstrekken. Zie ook op: https://www.denhelder.nl/inwoner/product/bouwen-en-verbouwen-omgevingsvergunning 

Informatiemiddagen omwonenden Falgatuinen Op twee middagen in mei ontvingen gemeente en Woningstichting omwonenden van de Falgatuinen in het MFC ’t Wijkhuis, om informatie te geven over het tiny house project. Enkele tientallen omwonenden maakten hiervan gebruik. Een aantal van hen raakte ook geïnspireerd, dus wie weet, zien we hen terug als tiny house bewoners. 

Wijziging bestemmingsplan Vooruitlopend op een wijziging van het bestemmingsplan schrijft bureau Tauw in opdracht van Woningstichting en in nauw overleg met de gemeente een wijzigingsplan. Dat plan wordt in september bij de gemeente ingediend. De verwachting is dat in januari 2018 het bestemmingsplan volledig is afgestemd op de realisatie van tiny houses. Niets staat de bouwlustigen dan meer in de weg om hun tiny house te realiseren. 

Helofytenfilters Helofytenfilters moeten in de Falgatuinen gaan voorzien in de zuivering van grijs afvalwater en wellicht ook van urine. Voor advies over de aanleg van helofytenfilters is contact gelegd met bureau Localwise. Samen met de gemeente en het Hoogheemraadschap gaan we bekijken wat de beste oplossing is. Het plan is om in het najaar alle serieuze belangstellenden met een optie op een kavel een cursus ‘aanleg helofytenfilter’ aan te bieden. 

Erfpacht Elke tiny house bewoner krijgt een ruimte van gemiddeld 600 m2 rond het eigen tiny house voor privé gebruik. Dit is inclusief de groensingels die de kavels van elkaar scheiden. Eigenaren van tiny houses krijgen de kavels tegen een financiële vergoeding in erfpacht. Eigenaren die meedoen aan de Expo zijn gedurende de Expo deze vergoeding niet verschuldigd. Een juridisch adviseur is verzocht een passende erfpachtovereenkomst op te stellen. 

Tiny house Jamboree 2018 Het plan is om in april de rest van Nederland uit te nodigen om in Den Helder kennis te maken met het paradijselijk wonen in een tiny house. Dat combineren we met lezingen, workshops, gezelligheid etc. Marjolein in het Klein, hét gezicht van Tiny House Nederland, helpt ons om dit evenement te organiseren. U hoort hier zeker meer van… 

Vragen? Bent u in de gelegenheid om zelf uw tiny house te bouwen of aan te kopen en lijkt het u leuk om te wonen in de Falgatuinen neem dan contact op met Woningstichting Den Helder. Woningstichting Den Helder, 0223 677677, vraag naar Sander Quartel of Marion van den Broek