Selecteer een pagina

In deze nieuwsbrief GOED NIEUWS over: 

bestemming Falgatuinen 

mogelijkheid financiering Tiny House 

Bestemming Falgatuinen Er loopt een procedure om de bestemming ‘wonen’ op de Falgatuinen te krijgen. Er is een wijzigingsplan ingediend. Dat houdt in dat verzocht is de huidige bestemming te wijzigen in de bestemming ‘wonen’. Nadat dit plan was ingediend was het spannend of er zienswijzen (bezwaren), bijvoorbeeld van omwonenden, ingediend zouden worden. Dat is niet gebeurd. Het wijzigingsplan wordt nu aan het college van burgemeester & wethouders voorgelegd, met het verzoek het plan ongewijzigd vast te stellen. Hiermee komen de Tiny Houses in de Falgatuinen een heel stuk dichterbij. In theorie kan er nog bezwaar gemaakt worden wanneer het plan is vastgesteld, maar degenen die bezwaar maken zonder dat zij in de eerdere fase een zienswijze hebben ingediend staan niet sterk…..Over ongeveer 6 weken rust dan de definitieve bestemming ‘wonen’ op het gebied Falgatuinen, en kan er gebouwd worden! 

Wij gaan alle kandidaten met een optie op een kavel vanaf maart benaderen om de voortgang van hun plan m.b.t. hun Tiny House te bespreken. 

Grond onder Tiny House kan worden gekocht! Woningstichting Den Helder heeft als eigenaar van de grond besloten dat Tiny House bouwers de mogelijkheid krijgen om de grond (direct) onder hun Tiny House te kopen. Dat brengt wellicht de financiering van de Tiny Houses via een bank dichterbij. De grondprijs bedraagt €230,- euro per m2 (excl. btw). 

Vragen? Bent u geïnteresseerd in wonen in de Falgatuinen neem dan telefonisch (0223 677677) contact op met Sander Quartel (squartel@wsdh.nl) of Marion van den Broek van Woningstichting Den Helder.