Selecteer een pagina

In deze nieuwsbrief: 

• Nieuwe contactpersoon aanvraag omgevingsvergunning 

• Beroep of bedrijf vanuit tiny house 

Nieuwe contactpersoon gemeente Den Helder voor aanvraag omgevingsvergunning Met de gemeente Den Helder is de afspraak gemaakt dat de kandidaat bewoners hun aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een toets mogen indienen bij de gemeente Den Helder. Dit kan vanaf begin maart bij mevrouw Femmie van Huijstee. 

Zij bekijkt of de aanvraag voldoet aan alle vereisten en geeft indien gewenst in een persoonlijk gesprek aan welke onderdelen verbetering behoeven. Om zo’n toets te krijgen dient een zo compleet mogelijke omgevingsvergunningaanvraag ingediend te worden. Stuur deze naar mevrouw Van Huijstee ( vergunningen@denhelder.nl). De gemeente rekent voor deze toets wel een gedeelte van de legeskosten. U moet rekening houden met zo’n € 160,-. Wanneer u uw definitieve omgevingsvergunningaanvraag aanvraagt betaalt u aan de gemeente het restant van de legeskosten. De legeskosten kunt u inzien via de gemeentelijke website, zie ook de onderstaande link: https://www.denhelder.nl/bestuur/publicatie/verordeningen 

Het is goed om op voorhand te weten welke gegevens en documenten de gemeente nodig heeft om de omgevingsvergunning te kunnen verstrekken. Zie ook op: https://www.denhelder.nl/inwoner/product/bouwen-en-verbouwen-omgevingsvergunning. 

Wij adviseren voor het maken van de vereiste bouwtekeningen- en berekeningen een professional in te schakelen. 

Beroep of bedrijf vanuit tiny house Van verschillende kandidaten hebben we de vraag gekregen of het mogelijk is om in/vanuit het tiny house een beroep of bedrijf uit te oefenen. De gemeente Den Helder gaf ons het volgende antwoord: 30% van het gezamenlijke bebouwde begane grondoppervlakte mag gebruikt worden voor een beroeps- of bedrijfsactiviteit. Stel u heeft een tiny house van 32m2 en een bijgebouw van 12m2 (maximale maten). De totale bebouwde begane grondoppervlakte is dan: 44m2. 44 x 0,3= 13,2m2 mag gebruikt worden voor een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

Een beroep of bedrijf in/vanuit uw tiny house kan dus. Het belangrijkste is dat uw bedrijf of beroep niet leidt tot extra verkeer of milieuhinder en geen afbreuk doet aan de ruimtelijke uitstraling (groen, ecologisch, duurzaam) van de Falgatuinen. 

Begripsbepaling aan-huis-gebonden beroeps of bedrijfsactiviteit: Een beroeps- of bedrijfsactiviteit, uitgevoerd door (één van) de hoofdbewoner(s) van de woning, waarvan de activiteiten in hoofdzaak niet verkeersaantrekkend of milieuhinderlijk zijn, en geen betrekking hebbend op detailhandel (met uitzondering van internetdetailhandel) of horecagerelateerde activiteiten, dat op kleine schaal in een woning en/of daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend, waarbij de desbetreffende activiteit een ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie en de woonomgeving ter plaatse. 

Vragen? Bent u geïnteresseerd in wonen in de Falgatuinen neem dan telefonisch (0223 677677) contact op met Sander Quartel (squartel@wsdh.nl) of Marion van den Broek van Woningstichting Den Helder